กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ เปิดหน่วยปฏิบัติงาน ขุดลอกแม่น้ำท่าจีน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้เรือเจ้าท่า ย.1 และ ย.101 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ เปิดหน่วยปฏิบัติงาน ขุดลอกแม่น้ำท่าจีน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้เรือเจ้าท่า ย.1 และ ย.101 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
ขนาดความกว้างก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 10-40 เมตร ระยะทางประมาณ 650 เมตร ระดับความลึกที่ก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก -0.5 เมตร (รทก.) ปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผนจำนวน 47,350 ลบ.ม. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 80 วัน
นายไตรภพ สำเภาวมาลย์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เปิดหน่วยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ระยะทางที่ขุดลอกได้ ณ.วันที่ 4 มิถุนายน 2564 = 32 เมตร มีปริมาณวัสดุขุดลอก 2,360 ลบ.ม.
คิดเป็นผลงานร้อยละ 3.18 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.51
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:126

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่