กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.๑๑ และเรือเจ้าท่า ๒๑๑ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.๑๑ และเรือเจ้าท่า ๒๑๑ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
โดยจะทำการขุดลอกตามรูปแบบที่กำหนด จะมีขนาดความกว้างก้นร่องเท่ากับ ๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ ๑๒๐วัน
นายมรุต สุขประกอบ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เปิดหน่วยตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
ปัจจุบันผลการขุดลอก โดยคิดเป็นผลงานถึงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ทำการขุดลอก กม.ที่ ๒๔๓+๖๕๐ ถึง กม.ที่ ๒๔๒+๘๘๕ ได้ระยะทาง ๗๖๕ เมตร คิดเป็นปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน ๖๔,๙๒๑.๐๐ ลบ.ม.
คิดเป็นผลงานร้อยละ ๖๔.๙๒
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:84

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin