กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่.1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่.1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1,500 เมตร ขนาดความกว้างก้นร่อง 5 – 40 เมตร ระดับขุดลอกความลึก +3.00 เมตร(รทก.)ปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผนที่ 64,177 ลบ.ม ระยะเวลาดำเนินงาน 105 วัน นายมนัส ฉัตร์จันทร์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เพื่อนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอก(เก็บปลายท่อ)มาปรับภูมิทัศน์ตกแต่งตลิ่งเพื่อขยายความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยในการระบายน้ำช่วงฤดุน้ำหลาก ชลอการกัดเซาะตลิ่ง และ เพิ่มความสะดวกในการสัญจรทางน้ำ
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขุดลอกได้เป็นระยะทาง 765 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 32,895 ลบ.ม ความคืบหน้าของงาน 51%

 

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:139

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่