กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่.1 (สบ.1)อยุธยา โดยเรือกำจัดผักตบชวา เรือเจ้าท่า ผ.1,ผ.2 เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาซึ่งความหนาแน่น บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา บรรจบแม่น้ำป่าสัก หน้าวัดพนัญเชิงฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่.1 (สบ.1)อยุธยา
โดยเรือกำจัดผักตบชวา เรือเจ้าท่า ผ.1,ผ.2
เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาซึ่งความหนาแน่น บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา บรรจบแม่น้ำป่าสัก หน้าวัดพนัญเชิงฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน
ปริมาณผักตบชวา จำนวน 15,000 ตัน
ดำเนินงานแล้วเสร็จ 1,189 ตัน คิดเป็น 8% ของปริมาณผักตบชวาทั้งหมด
คาดว่าจะกำจัดแล้วเสร็จ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564
………………………………..
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
โทรศัพท์ 035241572
E-Mail : cdmc1@md.go.th
เว็บไซด์ https://md.go.th/central/cdnm_bureau/cdnm_office1/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024563144632

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:142

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่