วันที่ 1 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ชุดเรือเจ้าท่า ผ.3 ได้เข้าปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณแม่น้ำน้อย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564
กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชุดเรือเจ้าท่า ผ.3 ได้เข้าปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณแม่น้ำน้อย
ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือสัญจรทางน้ำ
ปัญหาการระบายน้ำ และปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:151

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่