วันที่ 1 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 และเรือเจ้าท่า ผ.5 ได้เข้าปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำน้อย ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 และเรือเจ้าท่า ผ.5 ได้เข้าปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำน้อย ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ และปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:114

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่