วันที่ 1 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนัก งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ชุดเรือเจ้าท่าผ.2 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำลพบุรี และคลองเกาะเลิ่งตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564
กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนัก งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชุดเรือเจ้าท่าผ.2 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำลพบุรี และคลองเกาะเลิ่งตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ
ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภคต่อไป ก่อนปฏิบัติงานมีผักตบชวาหนาแน่นมาก

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:147

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่