วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบล โรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี​

วันที่ 1 สิงหาคม 2564
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบล โรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี​ ตั้งแต่วันที่​ 9 มิถุนายน 2564 (กม.216+450 ถึง​ กม.216+950)โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่องเท่ากับ 35 เมตร ระดับความลึกก้นร่องเท่ากับ -3 เมตร​ (รทก.)ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 47,000 ลบ.ม. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 60 วัน
นาย สรนาถ เทือกแถว นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่​1 สิงหาคมคม 2564 ทำการขุดลอกได้ระยะทาง 440 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 43,996 ลบ.ม.
คิดเป็นผลงานร้อยละ 93.60
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยขยายความกว้างของแม่น้ำ,แก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:145

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่