สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าจีน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 80 วัน โดยใช้เรือเจ้าท่า ย.1 และ ย.101 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

 

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าจีน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 80 วัน โดยใช้เรือเจ้าท่า ย.1 และ ย.101 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ระยะทาง 650 เมตร ระดับขุดลอกที่ก้นร่องเท่ากับ -5.00 เมตร (รทก.) ปริมาณวัสดุขุดลอก 47,890 ลบ.ม.
โดยมีนายไตรภพ สำเภาวมาลย์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ผลการปฏิบัติงาน ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้ระยะทาง 350 เมตร ปริมาณดิน 23,283 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 48.61 % ของแผนงาน ในการขุดลอกครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขนาดความกว้างของแม่น้ำ จะช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:121

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่