สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา กม. 249 + 700 – กม. 250 + 250 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ รถขุด อย. 4 และเรือเจ้าท่า ข. 408 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา กม. 249 + 700 – กม. 250 + 250 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ รถขุด อย. 4 และเรือเจ้าท่า ข. 408 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
ดำเนินการขุดลอกตามรูปแบบที่กำหนดมีขนาดความกว้างก้นร่องที่15 – 50 เมตร ระยะทางที่ดำเนินการ 550 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 57000 ลบ.ม. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 115 วัน
มีนายสมพงษ์ ผิวประเสริฐ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เปิดหน่วยวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ผลการปฏิบัติงานขุดลอกถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ได้ระยะทาง 341 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 34857 ลบ.ม.
คิดเป็นผลงานร้อยละ 61.15
จากการขุดลอกในครั้งนี้เป็นการขยายความกว้างของร่องน้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำแคบตื้นเขินจากทรายที่ ตกตะกอนทับถมจนทำให้ร่องน้ำแคบลง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยระบายน้ำได้ดีในช่วงฤดูน้ำหลาก และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:144

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่