สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ เปิดหน่วยปฏิบัติงาน ขุดลอกแม่น้ำภาชี ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้รถขุด อย.๓ และเรือเจ้าท่า ข.๔๐๗ และรถจ้างเหมาเอกชนเป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ เปิดหน่วยปฏิบัติงาน ขุดลอกแม่น้ำภาชี ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้รถขุด อย.๓ และเรือเจ้าท่า ข.๔๐๗ และรถจ้างเหมาเอกชนเป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
ขนาดความกว้างก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก ๕-๔๐ เมตร จุดเริ่มต้นการขุดลอกจาก กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๓๕๐ ระยะทางประมาณ ๕๕๐ เมตร ระดับความลึกที่ก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก +24 เมตร (รทก.) หรือ 2-4 เมตร จากระดับดินเดิมปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน ๔๖,๐๐๐ ลบ.ม. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ ๑๐๐ วัน
นายกำธร จิตรทศ นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เปิดหน่วยตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ระยะทางที่ขุดลอกได้ ณ.วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ = ๑๕๕ เมตร มีปริมาณวัสดุขุดลอก ๑๒,๗๗๐ ลบ.ม.
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน การกัดเซาะตลิ่ง และระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:114

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่