คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้ในการปฏิบัติงานขุด เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมีรายละเอียด เช่น แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยขุดลอก และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ

– เรือขุดของเรา Download

– วิธีการขุดลอก Download

– การบริหารงานขุดลอก Download

 

วันที่:28 ตุลาคม 2564

เข้าชม:394

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin