ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

ข้าราชการ  จำนวน  16  คน
ลูกจ้างประจำ  จำนวน  28  คน
พนักงานราชการ  จำนวน  15  คน

วันที่:02 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:505

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin