หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองสาละโว้

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองสาละโว้ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโดยรถขุดอย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407 ขุดลอกคลองสาละโว้ เปิดหน่วยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 วัสดุขุดลอกตามแผนงาน 11,000 ลูกบาศก์เมตร
ระยะทาง 550 เมตร ระหว่าง กม. 0+000 – 0+550 ความกว้างก้นร่องน้ำ 5 – 10เมตร ระดับขุดลอกก้นร่องเท่ากับ +_0.00 เมตร(รทก.) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
ผลการดำเนินงานขุดลอก ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้ระยะทาง 290 เมตร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน ฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำ
– เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนประมาณ 50 ครัวเรือน
– เรือชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงจำนวน 20 ลำ
– พืชสวนประมาณ 100 ไร่

วันที่:22 ธันวาคม 2564

เข้าชม:128

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ:

icon_type