หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 ธันวาคม 2564
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 และเรือเจ้าท่า ผ.5 ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน จำนวนปริมาณผักตบชวา 32,000 ตัน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 17,859 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 55.81 %

วันที่:25 ธันวาคม 2564

เข้าชม:236

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่