หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                             โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 และชุดเรือเจ้าท่า ผ.7 ระยะเวลาดำเนินการ 315 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 149,000 ตัน

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำลพบุรี ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 18,571 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 12.46

วันที่:25 ธันวาคม 2564

เข้าชม:145

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่