หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.1 และชุดเรือเจ้าท่า ผ.3 ระยะเวลาดำเนินการ 312 วัน โดยมีนายไตรภพ สำเภาวมาลย์ ตำแหน่งนายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ แผนงานกำจัดผักตบชวา ฯ ปริมาณ 178,000 ตัน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย อำเภอบางไทร และอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่กำจัดได้ผลงานสะสม 19,448 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 10.93

วันที่:25 ธันวาคม 2564

เข้าชม:143

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่