หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 และชุดเรือเจ้าท่า ผ.7 ระยะเวลาดำเนินการ 315 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 149,000 ตัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำลพบุรี ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 19,050 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 12.78

วันที่:26 ธันวาคม 2564

เข้าชม:141

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่