หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 และเรือเจ้าท่า ผ.5 ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน จำนวนปริมาณผักตบชวา 32,000 ตัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 18,401 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 57.50 %

วันที่:26 ธันวาคม 2564

เข้าชม:126

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่