หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองไม้แดง ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองไม้แดง ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ใช้รถขุดอย.2 ขุดลอกคลองไม้แดงตามแผนงาน
ระยะทาง 3,400 เมตร ระหว่าง กม. 1+900 – 5+300 ความกว้างก้นร่องน้ำ 5 – 15 เมตร ระดับขุดลอกก้นร่องเท่ากับ + 49.00 – + 63.00 เมตร(รทก.) ปริมาณวัสดุขุดลอก 50,269 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน
ผลการดำเนินการวันนี้ ขุดลอกคลองไม้แดงได้ระยะทาง 1,400 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 20,817 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 40%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ฟื้นฟูคลองไม้แดงให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก คาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์
400 ครัวเรือนพืชสวนกว่า 300ไร่

วันที่:26 ธันวาคม 2564

เข้าชม:125

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่