หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กรมเจ้าท่า

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี

………………………………………….

วันที่ 26 ธันวาคม 2564

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (กม.253+750 ถึงกม.255+100 ) โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.29 และ เรือเจ้าท่า 229 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

ความกว้างก้นร่องเท่ากับ 35 เมตร

ระดับความลึกก้นร่องเท่ากับ +2 เมตร(รทก.)

ระยะทางประมาณ1,350 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 80,000 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน

นาย สรนาถ เทือกแถว นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ทำการขุดลอกได้ระยะทาง 288 เมตร

ปริมาณวัสดุขุดลอก 20,257 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25.32

ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยขยายความกว้างของแม่น้ำ,แก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และช่วยระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่:26 ธันวาคม 2564

เข้าชม:153

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่