หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 และชุดเรือเจ้าท่า ผ.7
ระยะเวลาดำเนินการ 315 วัน
แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 149,000 ตัน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำลพบุรี
ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ
ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 20,458 ตัน
คิดเป็นผลงานร้อยละ 13.73

วันที่:28 ธันวาคม 2564

เข้าชม:145

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่