หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี
โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 และเรือเจ้าท่า ผ.5
ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน
จำนวนปริมาณผักตบชวา 32,000 ตัน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลโพธิ์แตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค
ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 19,929 ตัน
คิดเป็นผลงานร้อยละ 62.28 %

วันที่:28 ธันวาคม 2564

เข้าชม:150

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่