หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.1 และ ผ.3 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 312 วัน
เปิดหน่วยฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
โดยนายไตรภพ สำเภาวมาลย์ ตำแหน่งนายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ
ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาฯ บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอบางไทร และอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน 178,000 ตัน
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564
สามารถกำจัดผักตบชวาฯ ได้จำนวน 21,738 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 12.21
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาการเดินเรือและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำและการระบายน้้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาการอุปโภค – บริโภค
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนทั่วไปที่สัญจรทางน้ำ
– ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆ
– เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่อุปโภค – บริโภคน้ำ

วันที่:28 ธันวาคม 2564

เข้าชม:123

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่