หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองสาละโว้ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมเจ้าท่า

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี

…………………………………………. 

โดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองสาละโว้ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใช้รถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงานขุดลอก

โดยนายวีระพล นรจินต์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ                

     เปิดหน่วยฯ วันที่ 1ธันวาคม 2564 ดำเนินการขุดลอก กม.ที่ 0+000 ถึง 0+550

รวมระยะทาง 550 เมตร

ปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผนงาน 11,000 ลูกบาศก์เมตร

ขนาดความกว้างของก้นร่อง 5 – 10 เมตร 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 30 วัน

ผลการปฏิบัติงาน ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ได้ระยะทาง 488 เมตร คิดเป็นร้อยละ 88.72%

ประโยชน์ที่ได้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน

   – ช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน ฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ

   – ช่วยแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำ

   – เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

   – ประชาชนประมาณ 50 ครัวเรือน

   – เรือชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงจำนวน 20 ลำ

   – พืชสวนและพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 100 ไร่

วันที่:28 ธันวาคม 2564

เข้าชม:142

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่