หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองไม้แดง ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

กรมเจ้าท่า

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี

………………………………………….       

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองไม้แดง ตำบลนิยมชัย

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ใช้รถขุดอย.2 ขุดลอกคลองไม้แดงตามแผนงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่1 ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองไม้แดง เป็นขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขุดลอก แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขุดลอก โดยมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย,ผู้ใหญ่บ้านหมู่7 ตำบลนิยมชัย เยี่ยมชมการปฎิบัติและอธิบายปัญหาในการใช้น้ำเกี่ยวกับการอุปโภคการเกษตรและน้ำกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ตำบลนิยมชัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

– ฟื้นฟูคลองไม้แดงให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก คาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์ 400 ครัวเรือนพืชสวนกว่า 300ไร่

วันที่:28 ธันวาคม 2564

เข้าชม:131

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่