หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าว้า ตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมเจ้าท่า

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี

…………………………………………. 

โดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าว้า  ตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ใช้รถขุด อย.4 พร้อมด้วยเรือเจ้าท่า ข. 408 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงานขุดลอก

โดยนายสมพงษ์ ผิวประเสริฐ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ                

     เปิดหน่วยฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564                          

ดำเนินการขุดลอก กม.ที่ 0 + 000 ถึง 2 + 550

ปริมาณวัสดุ 51,000 ลูกบาศก์เมตร

ขนาดความกว้างของก้นร่อง 10 – 35 เมตร

ระดับขุดลอกที่ก้นร่องเท่ากับ 0.00 เมตร (รทก.)

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 110 วัน

ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ได้ระยะทางสะสม 1,089 เมตร

ปริมาณวัสดุขุดลอกสะสม 19,572 ลูกบาศก์เมตร

คิดเป็นร้อยละ 37.91%

    เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานจะช่วยเหลือประชาชน

จำนวน 874 หลังคาเรือน

พื้นที่เกษตรกรรม 3,095 ไร่ ที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย

ร่องน้ำที่แคบและตื้นเขิน

ให้กว้าง ลึกเป็นไปตามแบบที่กำหนด ช่วยระบายน้ำได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก

กักเก็บน้ำไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปรับสภาพลำน้ำที่เสื่อมโทรม ให้ดีขึ้น

พร้อมทั้งยังช่วยเสริมคันกั้นน้ำได้ในฤดูน้ำหลาก

วันที่:28 ธันวาคม 2564

เข้าชม:104

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่