หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ 16 มกราคม 2565
เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (กม.253+750 ถึงกม.255+100 ) โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.29 และ เรือเจ้าท่า 229 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่องเท่ากับ 35 เมตร

ระดับความลึกก้นร่องเท่ากับ +2 เมตร(รทก.) ระยะทางประมาณ1,350 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 80,000 ลบ.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน
นาย สรนาถ เทือกแถว นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 ทำการขุดลอกได้ระยะทาง 605 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 37,876 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47.34
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยขยายความกว้างของแม่น้ำ,แก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และช่วยระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่:16 มกราคม 2565

เข้าชม:120

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่