หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองไม้แดง ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ใช้รถขุดอย.2

กรมเจ้าท่า
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองไม้แดง ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ใช้รถขุดอย.2 ขุดลอกคลองไม้แดงตามแผนงาน
ระยะทาง 3,400 เมตร ระหว่าง กม. 1+900 – 5+300 ความกว้างก้นร่องน้ำ 5 – 15 เมตร ระดับขุดลอกก้นร่องเท่ากับ + 49.00 – + 63.00 เมตร(รทก.)

ปริมาณวัสดุขุดลอก 50,269 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ฟื้นฟูคลองไม้แดงให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก คาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์
400 ครัวเรือนพืชสวนกว่า 300ไร่

วันที่:16 มกราคม 2565

เข้าชม:125

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่