หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ 25 มกราคม 2565
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก
และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 และชุดเรือเจ้าท่า ผ.7 ระยะเวลาดำเนินการ 315 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 149,000 ตัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำลพบุรี ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 33,694 ตัน
คิดเป็นผลงานร้อยละ 22.62

วันที่:25 มกราคม 2565

เข้าชม:150

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่