หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองสาละโว้ ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองสาละโว้ ต.สนามชัย อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกฯตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ (กม.๐+๕๕๐ ถึง กม.๑+๒๐๐ ) โดยใช้รถขุดเจ้าท่า อย.๓ และ เรือเจ้าท่า ข.๔๐๗ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่องเท่ากับ ๕-๑๐ เมตร ระดับความลึกก้นร่องเท่ากับ ๐.๐๐ เมตร(รทก.) ระยะทางประมาณ ๖๕๐ เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก ๑๖,๖๘๒ ลบ.ม. ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน
นายวีระพล นรจินต์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย
ผลการปฏิบัติงานวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ทำการขนย้ายเครื่องจักรเข้าจุดขุดลอก ถางป่าบริเวณที่จะทำการขุดลอก สามารถเริ่มทำการขุดลอกได้
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ -ช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน – ระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก
-ช่วยในการสัญจรทางน้ำ (ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงใช้เรือในการเดินทาง)
-ช่วยเกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง(พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 50 ไร่)

วันที่:25 มกราคม 2565

เข้าชม:159

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่