หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ดำเนินการเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกฯตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ (กม.๕๕+๒๐๐ ถึง กม.๕๕+๘๕๐ )
โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.๑๑ และ เรือเจ้าท่า ๒๑๑ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่องเท่ากับ ๓๕ เมตร
ระดับความลึกก้นร่องเท่ากับ ๐.๐๐ เมตร(รทก.) ระยะทางประมาณ ๖๕๐ เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก ๕๔,๐๐๐ ลบ.ม.
ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕ วัน
นายมรุต สุขประกอบ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ทำการประกอบเสาสปัดท้ายเรือ , ประกอบท่อส่งดินแล้วเสร็จเรียบร้อย
สามารถเริ่มทำการขุดลอกได้
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยขยายความกว้างของแม่น้ำ,แก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และช่วยระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่:25 มกราคม 2565

เข้าชม:208

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่