หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 และชุดเรือเจ้าท่า ผ.7

  • หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 และชุดเรือเจ้าท่า ผ.7 ระยะเวลาดำเนินการ 315 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 149,000 ตัน
  • ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
  • เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค
  • ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 68,102 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 45.71

วันที่:07 เมษายน 2565

เข้าชม:131

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่