หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
…………………………………..
วันที่ 18 เมษายน 2565
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 และชุดเรือเจ้าท่า ผ.7 ระยะเวลาดำเนินการ 315 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 149,000 ตัน
ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 73,623 ตัน
คิดเป็นผลงานร้อยละ 49.42
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาการเดินเรือและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำและการระบายน้้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาการอุปโภค – บริโภค
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนทั่วไปที่สัญจรทางน้ำ
– ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆ
– เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่อุปโภค – บริโภคน้ำ

วันที่:19 เมษายน 2565

เข้าชม:193

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่