หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าว้า ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมเจ้าท่า
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………..

รายงานผลการหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าว้า ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เปิดหน่วยในวันที่ 11 มีนาคม 2565 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าว้า ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้รถขุด อย.4 และเรือเจ้าท่า ข.408 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน

– ขุดลอกร่องน้ำจาก กม.2+550  ถึง กม.3+500 รวมระยะทาง 950 เมตร ความกว้าง 10-35 เมตร

– ระดับขุดลอกที่ก้นร่องเท่ากับ 0.00 เมตร (รทก.)

– ปริมาณวัสดุขุดลอก 45,000 ลบ.ม.

– ระยะเวลาปฏิบัติงาน 100 วัน

– เริ่มปฏิบัติงานขุดลอก ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

ผลงาน ณ วันที่ 16 เมษายน 2565

– ดำเนินการขุดลอกแล้วได้ระยะทางรวม 445 เมตร

– ดำเนินการได้ปริมาณขุดลอกรวม 15,164 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.69

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอก

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ใช้น้ำในแม่น้ำ ในการทำเกษตร การทำฟาร์มสุกร ช่วยลด ปัญหาน้ำเน่าเสีย ร่องน้ำที่แคบและตื้นเขิน ให้มีขนาดกว้าง ลึกเป็นไปตามแบบที่กำหนด ช่วยระบายน้ำได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก กักเก็บน้ำไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปรับสภาพลำน้ำที่เสื่อมโทรม ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยเสริมคันกั้นน้ำได้ในฤดูน้ำหลาก

วันที่:19 เมษายน 2565

เข้าชม:205

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่