หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รายงานผลการหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เปิดหน่วยในวันที่ 11 เมษายน 2565 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.11 และ เรือเจ้าท่า 211 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน

– ขุดลอกร่องน้ำจาก กม.55+850  ถึง กม.56+600 รวมระยะทาง 750 เมตร ความกว้างก้นร่อง 35 เมตร

– ระดับขุดลอกที่ก้นร่องเท่ากับ 0.00 เมตร (รทก.)

– ปริมาณวัสดุขุดลอก 54,000 ลบ.ม.

– ระยะเวลาปฏิบัติงาน 65 วัน

– เริ่มปฏิบัติงานขุดลอก ในวันที่ 11 เมษายน 2565

นายมรุต สุขประกอบ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 ทำการลากจูงเรือเจ้าท่า ข.11 เข้าบริเวณที่จะทำการขุดลอก , จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดลอก , ทิ้งสมอสวิงฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา , ต่อท่อส่งดินแล้วเสร็จเรียบร้อย และเริ่มทำการขุดลอกได้

โดยผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยขยายความกว้างของแม่น้ำ,แก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และช่วยระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่:19 เมษายน 2565

เข้าชม:143

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่