พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นำโดย นายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565 ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท
ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
และเจ้าหน้าที่ สบ.1 ทำกิจกรรมจิตอาสา

วันที่:27 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:124

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่