วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายพิศิษฐ์ ธุดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายพิศิษฐ์ ธุดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะกรรมาธิการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งการตื้นเขินของแม่น้ำและลำคลอง และตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับแนว ทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง การตื้นเขินของ แม่น้ำและลำคลอง รวมทั้งการกำจัดวัชพืชกีดขวางทาง น้ำตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่งและการตื้นเขินของแม่น้ำและลำคลอง

วันที่:24 สิงหาคม 2565

เข้าชม:156

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่