ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามสั่งการ ผชช.(วพบ.) รรก.ผสบ. ท้ายหนังสือกลุ่มงาสนจริยธรรม ที่ คค 0329/จร. ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ให้ดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชินจากการปฏิบัติหน้าที่

ให้ตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะของเจ้าหน้าที่  (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ส่งกลุ่มจริยธรรม เพื่อรวบรวมจัดทำรายงาน อจท. (เอกสารแนบ 1) นั้น

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (สบ.1) ได้ดำเนินการตามนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ดำเนินการติดป้ายประกาศ(No Gift Policy) ไว้ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (เอกสารแนบ 1)
  2. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำหนดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ผ่านทางเว็บไซด์สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (เอกสารแนบ 2)
  3. จัดประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนรับทราบ พร้อมลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐานรายบุคคล (เอกสารแนบ 3) โดยบุคลากรในสังกัด ทุกคนรับทราบพร้อมถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด และได้รายงานผลลงประกาศทางเว็บไซด์สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (เอกสารแนบ 3)

 

 

วันที่:29 มีนาคม 2566

เข้าชม:97

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่