แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ผู้จัดทำรายงาน นายพิศิษฐ์  ธุดี โทร 035-241572

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านการทำงาน

เพื่อให้บุคลากรกรมเจ้าท่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และ

ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

 

วันที่:29 มีนาคม 2566

เข้าชม:66

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่