ภาพรวมผลการปฎิบัตงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ 2566

*กรมเจ้าท่า* สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 โดย สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ 14 จังหวัด เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร โดย *นายกริชเพชร ชัยช่วย* รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) ควบคุม กำกับ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน ซึ่งมีความคืบหน้าผลการดำเนินงานขุดลอกของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ดังนี้ (ผลงานสะสมถึงวันที่ 14 เมษายน 2566) 1.ระยะทางในการขุดลอกสะสมจำนวน 13,866 เมตร 2.ปริมาณวัสดุขุดลอกสะสมจำนวน 579,323 ลูกบาศก์เมตร 3.ปริมาณวัสดุขุดลอกสะสมคิดเป็นร้อยละ 46.35 ของแผนงาน

วันที่:21 เมษายน 2566

เข้าชม:71

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่