สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่1 ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และการกำกับของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และการกำกับของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน โดยกรมเจ้าท่ารับผิดชอบดำเนินการในแม่น้ำสายหลักท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และท้ายเขื่อนพระราม 6  จังหวัดสระบุรี ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 160 กิโลเมตร แม่น้ำป่าสัก ระยะทาง 50 กิโลเมตร แม่น้ำน้อย ระยะทาง 42 กิโลเมตร แม่น้ำลพบุรี ระยะทาง 67 กิโลเมตร และเหนือเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง ระยะทาง 20 กิโลเมตร แม่น้ำท่าจีนสายเก่า ระยะทาง 10 กิโลเมตร และคลองสาขารวมระยะประมาณ 400 กิโลเมตร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาจำนวน 658,000ตัน ปัจจุบันได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแบบสายพานลำเลียง จำนวน 8 ลำ และชุดรถแบ็คโฮ 1 ชุด ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงตำบลโคกช้าง ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร คลองสาขาแม่น้ำน้อย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแม่น้ำลพบุรี ช่วงตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบึงหาดกองสิน อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  และคลองป่าแสก ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นผลงานสะสม ณ 1 พฤษภาคม 2566 รวม 377,911 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 57.43 เร็วกว่าแผน 7.15%

วันที่:02 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:75

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่