สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ 14 จังหวัด เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร

กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ 14 จังหวัด เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร                                                                                      โดย นายกริชเพชร  ชัยช่วย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มอบหมายให้นายวิเชียร  เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) ควบคุม กำกับ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน ซึ่งมีความคืบหน้าผลการดำเนินงานขุดลอกของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ดังนี้ (ผลงานสะสมถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)                                                                                                                                                                                     1.ระยะทางในการขุดลอกสะสมจำนวน 15,984 เมตร                                                                                                                    2.ปริมาณวัสดุขุดลอกสะสมจำนวน 661,742 ลูกบาศก์เมตร                                                                                                        3.ปริมาณวัสดุขุดลอกสะสมคิดเป็นร้อยละ 52.94 ของแผนงาน

วันที่:02 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:77

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่