สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรีโดยใช้เรือขุดเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอก เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายคมนาคม                                                                                                            ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้    ในภาคการเกษตร                                                                                                                                                                                   กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรีโดยใช้เรือขุดเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229  เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่องตามรูปแบบเท่ากับ 35 เมตร ระดับความลึกก้นร่องตามแบบเท่ากับ – 2 เมตร (รทก.) ระยะทางที่ต้องทำการขุดลอก 1,500 เมตร( กม.219+400 ถึง กม.217+900 ) มีปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผนที่ 81,945.50 ลบ.ม.                                                        ผลการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                               – ปัจจุบันขุดลอกได้ระยะทาง 802 เมตร คิดเป็นร้อยละ 46.37                                                                                                                ซึ่งผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ร่องน้ำมีความลึกมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ ลดปัญหาอุทุกภัยซึ่งจะเกิดความเสียหายบ้านเรือนทรัพย์สิน ช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และช่วยการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก                                            ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้                                                                                                                                                             – เป็นการขุดลอกเพื่อบำรุงรักษาร่องน้ำให้มีความลึกมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ ลดปัญหาอุทุกภัยซึ่งจะเกิดความเสียหายบ้านเรือนทรัพย์สิน , ช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และช่วยการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก                                                             – ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกในครั้งนี้ประมาณ 760 หลังคาเรือนมีประชากรประมาณ 2,300 คน

วันที่:02 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:58

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่