เจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีโดยสิบตรีชาตรี ราชกิจ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 หมู่ที่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีโดยสิบตรีชาตรี ราชกิจ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี  ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 หมู่ที่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายชาติชาตรี ธรรมโหร ปลัดองค์การหารส่วนตำบลบางตาเถร , ดร.ปิยพจน์ เกียรติชูสกุล(กำนันพุก) กำนันตำบลบางตาเถร, ผู้ใหญ่บ้าน, และประชาชนในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการขุดลอกในครั้งนี้ เพื่อร่วมรับฟังวิธีการขุดลอก เครื่องจักรที่ใช้ในการขุดลอก ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการขุดลอก ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการขุดลอก โดยผลการประชาสัมพันธ์ประชาชนให้การตอบรับและเห็นด้วยกับการขุดลอกในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ซึ่งผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ร่องน้ำมีความลึกมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ ลดปัญหาอุทุกภัยซึ่งจะเกิดความเสียหายบ้านเรือนทรัพย์สิน ช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และช่วยการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 5,317 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 59,357 ไร่

วันที่:02 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:69

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่