แผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “กิจกรรมพอเพียงเพื่อเพียงพอ”

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “กิจกรรมพอเพียงเพื่อเพียงพอ”

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “กิจกรรมพอเพียงเพื่อเพียงพอ” โดยส่งเสริมให้บุคลากรเก็บออมเงิน โดยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” คำนึงถึงความสมดุลพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลาการให้อยู่ดีมีสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวินัยในการออม ซึ่งมุ่งหวังให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปราศจากภาระหนี้สินและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

วันที่:01 มิถุนายน 2566

เข้าชม:98

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่