กิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

กิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

นายพิศิษฐ์  ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ วัดบางยี่โท ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย

วันที่:01 มิถุนายน 2566

เข้าชม:109

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่