ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้าปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมา บรรจบ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ข้าพระพุทธเจ้าสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

กรมเจ้าท่า  สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑

วันที่:02 มิถุนายน 2566

เข้าชม:123

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่