รายงานสถานการณ์จากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 3 ต.ค. 66 ดังนี้

ขอรายงานสถานการณ์จากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 3 ต.ค. 66 ดังนี้

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขต 1-7 และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 – 8 ทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์รายงานสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ในการควบคุม ด้านความปลอดภัยรวมถึงการอนุญาตให้ออกเดินเรือ

  1. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมเจ้าท่า ภาค 2

สถานการณ์ในพื้นที่

💦แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณนครสวรรค์ สถานี C.2 อัตราการระบาย 1640 ลบ.ม./วินาที ส่วนท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1280 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้น

💦แม่น้ำเจ้าพระยา คาดการณ์จะมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นในเกณฑ์ 1,200 – 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 – 1.5 เมตร ซึงกรมชลประทานเตรียมปรับแผนการระบายน้ำ เพื่อหน่วงน้ำที่ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำสายหลักให้มากที่สุด รวมถึงการจัดจราจรทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่จะไหลหลากลงมายังแม่น้ำต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงในปัจจุบันการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ยังไม่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำตอนล่างลงมา ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนที่ จ.นครสวรรค์ สถานี C.2 แนวโน้มการระบายน้ำจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยรับมวลน้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน โดยเฉพาะมวลน้ำจากแม่น้ำวัง จ.ตาก และแม่น้ำยม บริเวณ จ.สุโขทัย มีมากจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

  1. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมเจ้าท่า ภาค 2 ไม่มีสถานการณ์อุทกภัยและไม่มีการช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ให้เจ้าที่เฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

2.1 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมเจ้าท่า ภาค 2 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 2, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา และสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

– จภ.2 (อย.) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– จภ.2 (สพ.) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี

– จภ2 (ลบ.) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี

– จภ.2 (นบ.) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี

– สบ.1 สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี

2.2. การดำเนินการในการจัดเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่รวม 50 คน

– จภ.2 (อย.)   14 นาย

– จภ.2 (สพ.)   5  นาย

– จภ2 (ลบ.)    7  นาย

– จภ.2 (นบ.)   14 นาย

– สบ.1         10 นาย

เรือ รวม  12 ลำ

– จภ.2 (อย.)    4 ลำ

– จภ.2 (สพ.)    1 ลำ

– จภ2 (ลบ.)     0 ลำ

– จภ.2 (นบ.)    3 ลำ

– สบ.1     เรือท้องแบน 3 ลำ

รถยนต์รวม 13 คัน

– จภ.2 (อย.)   3 คัน

– จภ.2 (สพ.)   2 คัน

– จภ2 (ลบ.)    2 คัน

– จภ.2 (นบ.)   4 คัน

– สบ.1   รถหกล้อ 1 คัน, ปิคอัพ 1 คัน

ทั้งนี้ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าฟังวิทยุสื่อสาร และสายด่วน 1199 เพื่อรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนจากประชาชน เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบและบรรเทาความเดือดร้อน

 

วันที่:04 ตุลาคม 2566

เข้าชม:98

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่