ประชุม แผน การปฏิบัติงาน งานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (งานดำเนินการเอง) และงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (งานดำเนินการเอง )ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุม แผน การปฏิบัติงาน  งานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (งานดำเนินการเอง) และงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (งานดำเนินการเอง )ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

วันที่:20 ตุลาคม 2566

เข้าชม:108

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่